Bidrag till vårt läger på Åland – 20 000 kr

Finansutskottet har glädjen att informera att Prins Carl Gustafs Stiftelse har beviljat 20 000 kronor som bidrag till vår kår för kostnaderna av sommarlägret på Åland 2013. Visst är det härligt! Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja Läs mer »